2020-06-16

Возобновление начислений штрафов и пени.


Құрметті клиенттер!
Естеріңізге сала кетейік, 2020 жылдың 16 маусымынан бастап, микрокредиттер бойынша мерзімі өткен міндеттемелер үшін айыппұлдар мен өсімақыларды есептеу қайта басталады. Бұрын ломбард клиенттеріне ұсынылған сыйақы мен негізгі борышты төлеу бойынша кейінге қалдыру тоқтатылды.


________________________________________________


Уважаемые клиенты!
Напоминаем, что с 16 июня 2020 года возобновляется начисление штрафов и пени за просроченные обязательства по микрокредитам. Отсрочка по выплате вознаграждения и основного долга, ранее представлявшаяся клиентам ломбарда, прекращена.